Home

Ka Ua Paliloa

An unique educational partnership of the Pūnana Leo o Waimea and ʻAlo Kēhau o ka ʻĀina Mauna, perpetuating ʻōlelo Hawaiʻi and mauli Hawaiʻi in North Hawaiʻi

2020-05-09T17:00:00

  days

  hours  minutes  seconds

until

Ka Ua Paliloa’s Mālama iā Māmā Giveback

To our ʻohana Ka Ua Paliloa: Come to the kula this weekend to pick up a free meal on Saturday between 5 – 7 in the evening. Please drive up and your bag will be handed to you, no need to get out of the car.

ʻO wai ka Pūnana Leo o Waimea?

What is the Pūnana Leo o Waimea? Click on the link below to learn.

ʻO wai ʻo ʻAlo Kēhau o ka ʻĀina Mauna?

What is ʻAlo Kēhau o ka ʻĀina Mauna? Click on the link below to learn.

Aʻa mai ma kēia haʻawina kaiāulu!

E kala i kekahi o nā kiʻi i hoʻouka ʻia ma niuolahiki.ahapunanaleo.org a hoʻouka ma Kiʻiwawe!

Color any of the pictures on the Niuolahiki website and show them on Instagram! Be sure to tag @halekuamoo @ahapunanaleo @kauapaliloa