Home

Ka Ua Paliloa

An unique educational partnership of the Pūnana Leo o Waimea and ʻAlo Kēhau o ka ʻĀina Mauna, perpetuating ʻōlelo Hawaiʻi and mauli Hawaiʻi in North Hawaiʻi

Pūnana Leo o Waimea is accepting applications!

Inā hoihoi e hāʻawi manawaleʻa i ke kula, e ʻoluʻolu, e hoʻohana i ka loulou o luna ala. If you are interested in making a donation to our program, please use the button above. If you require a receipt, please enquire with the school before making a donation.


ʻO wai ka Pūnana Leo o Waimea?

What is the Pūnana Leo o Waimea? Click on the link below to learn.

ʻO wai ʻo ʻAlo Kēhau o ka ʻĀina Mauna?

What is ʻAlo Kēhau o ka ʻĀina Mauna? Click on the link below to learn.

I kōkua na ka ʻohana?

Click the link below to see updated community resources.