Home

I kōkua na ka ʻohana?

Click the link below to see updated community resources.

Ka Ua Paliloa

An unique educational partnership of the Pūnana Leo o Waimea and ʻAlo Kēhau o ka ʻĀina Mauna, perpetuating ʻōlelo Hawaiʻi and mauli Hawaiʻi in North Hawaiʻi

ʻO wai ka Pūnana Leo o Waimea?

What is the Pūnana Leo o Waimea? Click on the link below to learn.

ʻO wai ʻo ʻAlo Kēhau o ka ʻĀina Mauna?

What is ʻAlo Kēhau o ka ʻĀina Mauna? Click on the link below to learn.

Aʻa mai ma kēia haʻawina kaiāulu!

E kala i kekahi o nā kiʻi i hoʻouka ʻia ma niuolahiki.ahapunanaleo.org a hoʻouka ma Kiʻiwawe!

Color any of the pictures on the Niuolahiki website and show them on Instagram! Be sure to tag @halekuamoo @ahapunanaleo @kauapaliloa