Screen Shot 2018-09-24 at 10.31.01 PM


Donate


Pepeluali 16 | Pūlama Mauli Ola 2019

A HUA A PANE, A PANE A HUA


IMG-8645

Pepeluali 4 | Huakaʻi i Makaliʻi

Visit to Makaliʻi for her Lā Hānau.  Nā haumāna presented hoʻokupu, mele, oli, and hula.


Screen Shot 2018-12-04 at 7.57.18 AM

Nowemapa 1 | Hoʻokipa

Ka Ua Paliloa welcomes Ka‘iulani Laehā, the new Chief Executive Officer of the ‘Aha Pūnana Leo along with ʻAnakala Lale Kimura, and ʻAnakē Nāmaka Rawlins.


Screen Shot 2018-09-27 at 9.23.18 PM

Kepakemapa 24 -25  | Hoʻihoʻi ka māla me nā haumāna o ʻAlo Kēhau


IMG-6690

Kepakemapa 15  | Paikau Paniolo ~ Ke Au Hawaiʻi


IMG-7567

ʻAukake 16 -18 | Huakaʻi i Hoʻokuʻikahi

Hoʻokuʻikahi is an important annual event, a  gathering  of Hawaiian language speakers from all parts of Hawaiʻi, held at Puʻukoholā.  This gathering is intended to bring two clans together who historically had been torn apart, to support those in search of their cultural roots as well as to honoring those who continue the practices of their kūpuna.


IMG-6131

ʻAukake 7 | Lā Mua o ʻAlo Kēhau ma Waimea


IMG-6102

ʻAukake 6 | Lā Mua ma Nāwahīokalaniʻōpuʻu